Kvalifikace

Fitness instruktor 

 • Anatomie, fyziologie, diagnostika hybného systému
 • Výživové poradenství, didaktika sportovního tréninku
 • Metodika sportovního tréninku
 • HSS - hluboký stabilizační systém

Škola

 • Obor: Zdravotnický záchranář
 • Bc. Ester Marečková
 • ČVUT Kladno, 4 roky studia
 • Dokončeno na Vysoké škole zdravotnické o.p.s. v Praze, 1 rok

Institut moderní výživy

MODERNÍ VÝŽIVA

 • Jak se stravovat pro optimalizaci zdraví a výkonnosti?
 • Informační chaos ve výživě
 • Nejpopulárnější témata ve výživě
 • Mýty vs. EBM fakta ve výživěFitness institut 

BOLAVÁ ZÁDA

 • Základy anatomie, statiky a biomechaniky trupu
 • Funkční a posturální poruchy pohybového aparátu v oblasti trupu 
 • Vhodné a nevhodné cviky při specifických potížích v oblasti zad 
 • Funkční a zdravotní modifikace cviků, využitelnost při zdravotních obtíží
CORE TRÉNINK

 • Aktivace, dech, sed, stoj
 • Základy anatomie hlubokého stabilizačního systému
 • Aktivace centra těla z pohledu vývojové kineziologie
 • Správné držení těla a dýchání
 • Nastavení správného sedu, správného stoje
 • Stabilita a síla zapojena v praktických ukázkách